Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat raportul cu privire la determinarea tarifelor de primă maxime pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) pentru pagube produse terţilor prin accidente de vehicule, potrivit art. 36, alin.3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 54/2016.

De exemplu, pentru o Dacia Logan cu o capacitate cilindrică între 1.201-1.400 cmc, deţinută de o persoană fizică din categoria de vârstă 31-40 de ani, tariful de primă maxim rezultat este de 610 lei.

Pentru o Skoda Octavia cu o capacitate cilindrică între 1.401-1.600 cmc, deținută de o persoană juridică, RCA-ul ajunge la maximum 992 lei.

Iar pentru un autovehicul de transport marfă cu masa peste 16 tone deținut de o persoană juridică, rezultă o primă maximă de 7.534 de lei, iar în cazul autovehiculelor de transport de persoane cu o capacitate de peste 40 de locuri, aplicarea metodologiei de tarifare a condus la o primă maximă de 6.600 lei.

Formula de calcul cuprinde frecvența daunelor, dauna medie, daunele întâmplate, dar neraportate (IBNR), inflația daunelor și încărcarea de siguranță, care determină prima de risc, la care se adaugă cheltuielile de achiziție și administrare, fixe și variabile, precum și încărcarea de Bonus/Malus (15%) și cota de profit (1%).

Tarifele de primă RCA maxime au fost determinate de pe baza metodologiei adoptate de Consiliul ASF pe data de 5 octombrie, în urma unui proces de consultare publică, iar calculele respectă atât prevederile OUG 54/2016, cât și practicile actuariale general acceptate în industria asigurărilor.

Cheltuielile de achiziție și administrare ale societăților de asigurare cuprind o cotă de 25%, în care intră contribuţiile asigurătorilor la fondurile de garantare şi compensare a daunelor (FGA, Fondul pentru victimele străzii, Fondul Carte verde) de 8%, cheltuielile cu reţelele de distribuţie şi/sau intermediarii din piaţă (brokeri) – 10%, costul de capital de circa 2%, şi cheltuieli proprii variabile (5%). La aceasta se adaugă o cotă fixă de cheltuieli administrative cu salarii, chirii etc., în sumă de 70 lei per unitate de expunere, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice.

Tarifele maxime stabilite de ASF nu sunt încă în vigoare. Potrivit legii, vor fi transmise Ministerului Finanțelor Publice, care le va supune aprobării Guvernului.

LĂSAȚI UN MESAJ